Mae MERCWRI yn cael ei redeg gan Caroline Williams, sydd wedi gweithio yn y sector farchnata ers 1995. Efallai fod eich busnes gydag adain farchnata sydd angen cymorth ychwanegol neu efallai nad oes gennych brofiad marchnata o gwbl ac angen gwybod lle i ddechrau. Cysylltwch gyda Mercwri heddiw ac fe gawn drafod eich anghenion.

Dylunio a Gwesteia Gwefannau - Mae Mercwri wedi cynorthwyo nifer o fusnesau bychain i sefydlu gwefan ac i hybu eu busnes

Cliciwch yma i weld portfolio o wefannau diweddar wedi eu dylunio a gwesteio gan Mercwri. Cynigir gwesteio sylfaenol yn ogystal â diogel am brisiau rhesymol iawn.


Gweinyddu
Gyda llawer iawn o brofiad gweinyddu swyddfa, gall Mercwri gynnig gwasanaeth yn y maes yma yn ogystal, hynny yw gyda cael trefn ar eich gwaith papur neu chymorth gyda'ch llyfrau.

 

 

 

 

 

 

Albion House, 15 Penlôn Llŷn, Pwllheli. LL53 5SL Tel: 01758 613119 Mob: 077 533 97977 post@mercwri.com